مطالب آموزشی پروژه

متره و برآورد
متره و برآورد

دانستن اینکه متره و برآورد چیست و چگونه به مهندسان برنامه ریزی پروژه کمک می کند بسیار اهمیت خواهد داشت. يكي از فاكتورهاي اساسي درمدیریت پروژه هاي عمراني، تعيين و...(جزئیات)

سیستم مدیریت پروژه
سیستم و مدیریت پروژه

در این مطلب به تعریف مشخصات سیستم مدیریت پروژه می پردازیم که فهم آن در مدیریت کردن پروژه ها خالی از لطف نیست.تا زمانی که یک مدیر و یا یک...(جزئیات)

بهره وری
بهره وری در مدیریت پروژه

با توجه به شرایط فعلی بازار، تورم و رکود اقتصادی، افزایش حقوق کارگران و همچنین شرایط به وجود آمده به خاطر ویروس کرونا بهترین توصیه شرکت ما به سازمان ها...(جزئیات)

بهره وری
بهره وری چیست؟

مشکل اصلی ندانستن واژه بهره وری نیست بلکه مشکل اصلی عدم توانایی اندازه گیری و بهبود بهره وری است. بهره وری یک فرهنگ است که برای به آن رسیدن باید...(جزئیات)

ارگونومی در مدیریت پروژه
ارگونومی در پروژه (بخش دوم)

 یکی از عواملی که میتوان در پروژه ها به عنوان عامل اثرگذار در بهره وری در نظر گرفت ارگونومی پروژه می باشد. شاید این نگاه در پروژه باعث تعجب بسیاری...(جزئیات)

ارگونومی در مدیریت پروژه
ارگونومی در پروژه (بخش اول)

 یکی از عواملی که میتوان در پروژه ها به عنوان عامل اثرگذار در بهره وری در نظر گرفت ارگونومی پروژه می باشد. شاید این نگاه در پروژه باعث تعجب بسیاری...(جزئیات)

مایلستون های پروژ]
مایلستون های پروژه

 در این مقاله سعی داریم که در مورد مایلستون ها صحبت کنیم و بگیم اصلا چی هستن؟ کجا تعریف میشن؟ چطوری کنترل میشن؟ و اینکه اصلا چرا باید کنترل بشن؟ به...(جزئیات)