مدیریت پروژه

مدیریت پروژه چیست؟

مدیریت پروژه چیست؟ (Project Management)

 

مدیریت پروژه عبارت است از مجموعه اقدامات موقتی جهت استفاده بهینه از تمامی منابع برای دستیابی به اهداف مورد انتظار ذینفعان پروژه با توجه به چهارچوب های مشخص از پیش تعیین شده.

منابع عبارت است از ماشین آلات، نیروی انسانی، متریال و هر آنچه از دارایی های ملموس و نا ملموس سازمان است که در پیشبرد اهداف موثر واقع گردد تا بتوانیم یک محصول، خدمات و یا نتیجه منحصر به فرد را ایجاد نماییم.

 

در این خصوص شرکت رابین توسعه اندیشه پاسارگاد در سال 1396 روش جدیدی جهت مدیریت پروژه های مختلف ارائه کرد. اعضا این شرکت در واحد مدیریت پروژه معتقدند چنانچه بهره وری در منابع  و ابعاد مختلف پروژه موفقیت آمیز باشد آنگاه مدیریت پروژه نیز موفق بوده است لذا این روش جدید را با انتشار کتاب بهره وری در مدیریت پروژه آغاز نمودند و اکنون شرکت رابین توسعه اندیشه پاسارگاد تنها شرکت ارائه دهنده خدمات مشاوره بهره وری در مدیریت پروژه می باشد.

شرکت رابین توسعه اندیشه پاسارگاد اخیراً با ارائه نرم افزار بهای تمام شده پروژه گامی موثر در راستای مدیریت پروژه های مختلف انجام داده است.