خدمات رایگان

مدیریت تولید

1. ارائه پیشنهادات کلی جهت بهبود سیستم تولیدی و خدماتی

 

 

2.عارضه یابی سیستم مدیریت انبار و تهیه شاخص های کلیدی عملکرد

 

 

3.مشاوره رایگان شخصی

مدیریت تولید

جهت دریافت خدمات رایگان مدیرت تولید کافی است همین حالا با شماره 34589636-031 تماس حاصل نمایید.