خدمات رایگان

مدیریت پروژه

1. بررسی و عارضه یابی سیستم کدینگ هزینه ها

 

2. بررسی و عارضه یابی برنامه زمانبندی کلی و تفصیلی

 

3. بررسی و عارضه یابی دستورالعمل های مدیریت پروژه

 

4. بررسی صورتجلسات کارگاهی و مدیریتی پیش از امضا

مدیریت پروژه

جهت دریافت خدمات رایگان مدیرت پروژه کافی است همین حالا با شماره 34589636-031 تماس حاصل نمایید.