خدمات

مدیریت ادعا

مدیریت ادعا

 


ارائه خدمات حرفه ای مدیریت ادعا (Claim Management) به پیمانکاران و کارفرمایان پروژه های مختلف ساخت و تولید، ابنیه، نفت و گاز و…

چرا مدیریت ادعا رابین؟

 قرارداد و مدیریت ادعا باهم رابطه بسیار تنگانگی دارند. همانطور که می دانید اغلب پروژه ها قبل، حین و بعد از اجرا به نحوی با موضوعات مختلف حقوقی و فنی و مهندسی در ارتباط هستند. اما از آنجا که کارشناسان حقوقی، تسلطی به مباحث فنی نداشته و از طرف دیگر کارشناسان فنی نیز تا حدودی از مباحث حقوقی بی اطلاعند، خود موجب کج فهمی میان مهندسان و حقوقدانان در پروژه ها شده است که نتیجتاً باعث عدم توان شرکت ها در دریافت مطالباتشان می شود.

شرکت رابین توسعه اندیشه پاسارگاد با شناخت دقیق این موضوع و نگاه فنی و حقوقی توأمان و همچنین تسلط کامل کارشناسان فنی به مباحث حقوقی و تسلط حقوقدانان به مباحث فنی دید متفاوتی به پروژه ها داشته و مانع از تحمیل خسارت به پیمانکاران و کارفرمایان محترم خواهد شد.

بررسی قرارداد ازمنظرحقوقی وشناسایی دعاوی بالقوه‌ ، تهیه مستندات ، مدارک ، صورتجلسات و سایر موارد از لحاظ فنی و حقوقی، بررسی مکـاتبات پـروژه و ارائه راهکار در حین اجرا، آنالیز برنامـه های زمانـبندی جهت مدیریـت دعاوی، برنامه‌‌‌ریزی برای جلوگیری از طرح دعاوی تهیه اظـهارنامه، دادخـواست، نحوه نوشتن کلیم، حل موانع و مشکلات مدیریت ادعا و سایر مـوارد حـقوقی همه  و همه تمایز خدمات شرکت رابین توسعه اندیشه پاسارگاد در بین سایر رقبا شده است.

 

چگونه به رابین در مدیریت ادعا اعتماد کنیم؟

بیش از ده سـال سابقه ی فعالیت در حوزه مشـاوره مدیریت پـروژه و مـدیریت ادعا، مـدرس دوره هـای مـدیریت پروژه و مدیریت ادعا در شرکت های فعال حوزه نفت و گاز،کارشناس معتمد موسسات داوری معتبر و هیئت عالی حل اختلاف وزارت نفت، ارائه تضمین جهت انجام خـدمات مـدیریت ادعـا و مدیریت پروژه در زمان مشخص، ارائه تضمین جهت اطمینان از موفقیت کامل فرآیند مدیریت ادعا در فرآیند قضایی تنها بخشی از مواردی است که می توان جهت همکاری با شرکت رابین توسعه اندیشه پاسارگاد در نظر گرفت.

 

همین حالا جهت دریافت مشاوره رایگان مدیریت ادعا با شماره 09132165848 تماس حاصل نمایید

 

خدمات رابین در حوزه مدیریت ادعا

 

1.ایجاد دفتر کلیم از زمان انعقاد قرارداد و رصد کلیه وقایع طول پروژه با هدف گذاری کلیم

 

  • تهـیه مسـتندات، مدارک، صورتجلسات و سـایر موارد مورد نیاز جهـت تهـیه و اثبات کـلیم های پروژه در طول مدت زمان اجرای پروژه
  • بررسی مکاتبات پروژه و ارائه راهکار در حین اجرای پروژه جهت هدایت مدیریت ادعای مناسب
  • بررسی و آنالیز قرارداد و تهیه چک لیست قرارداد
  • تهیه و اخذ تأییدیه لایحه توجیه تاخیرات پروژه
  • تهیه و آنالیز برنامه های زمانبندی جهت مدیریت دعاوی
  • بررسی نحوه ریالی سـازی لوایح زمانی و مالی کلیم پیمانکاران از منظر مطابقت با قرارداد، قوانین رایج، واقعیات رخداده در طول پروژه، توافقات صورت گرفته، فهارس بها، بخشنامه و سایر مراجع مربوطه
  • بررسی قرارداد از منظر حقوقی و شناسایی دعاوی بالقوه ی کارفرما
  • برنامه ریزی برای جلوگیری از طرح دعاوی توسط کارفرما
  • حصول اطمینان از انجام تمامی تعهدات و خدمات قرارداد ها

 

2. تهیه اظهارنامه، دادخواست و سایر موارد حقوقی جهت مطالبه خسارت های وارد شده

 

3. تهیه پیشنهاد فنی و کیفی مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه

 

4. آنالیز هزینه های بالاسری شرکت و بهینه نمودن آن جهت حضور رقابتی در مناقصات

5. تهیه پیشنهاد مالی (تجزیه بها) جهت ارائه قیمت برای شرکت در مناقصه

6. انجام خدمات داوری قراردادهای صنعتی، عمرانی و نفت و گاز و پتروشیمی

 

جهت دریافت خدمات ویژه مدیریت ادعا و یا کسب اطلاعات بیشتر و جلسه حضوری با شماره 09132165848 تماس حاصل نمایید