مدیریت ادعا

مدیریت ادعا چیست؟

ادعا چیست؟ (Claim)

 

معمولاً درقراردادهای پیمانکاری با توجه به تغییراتی که در پروژه های مختلف اتفاق می افتد با ادعای یکی از طرفین قرارداد (کارفرما یا پیمانکار) نسبت به دیگری همراه است. این ادعا درخواست کتبی به انضمام سایر مدارک مربوط به خسارت های مالی، زمانی، کیفی و یا محقق نشدن شرایط قراردادی است که جهت حل اختلافات، تسلیم مراجع مربوطه می گردد. ممکن است این تغییرات مورد توافق طرفین واقع گردد ولی درغیر اینصورت موضوع ادعا در فرآیند مدیریت ادعا و در قالب مذاکره، حکمیت و یا در آخر دعوی قضائی حل و فصل خواهد شد.

 

 

 

مدیریت ادعا چیست؟ (Claim Management)

 

 مدیریت ادعا  مدیریت تغییراتی است که در گذشته رخ داده و یا احتمال رخ دادن آن در آینده وجود دارد. این تغییرات عموماً ناشی از تغییر در فرایندهای مدیریتی، حقوقی و مهندسی است که به صورت شایسته انجام نگردیده است. در مدیریت ادعا تلاش بر آن است که با ایجاد یک فرآیند منسجم بتوانیم تمامی ابعاد مدیریتی، مهندسی و حقوقی آن را در نظر بگیریم.

در جامعه مهندسی امروز کشور متاسفانه شاهد افرادی هستیم که فارق از تخصص در زمینه حقوقی یا مهندسی و مدیریتی، خود را به عنوان یک متخصص مدیریت ادعا معرفی می نمایند. غافل از اینکه مدیریت ادعای مربوط به تغییرات گذشته نیازمند تسلط بر جنبه های حقوقی و عرفی مهندسی و همچنین حسابداری پروژه دارد و مدیریت تغییرات آینده نیز نیازمند تخصص در زمینه مدیریتی پروژه می باشد.

شرکت رابین توسعه اندیشه پاسارگاد با بیش از ده سال سابقه در حوزه مدیریت پروژه و مدیریت ادعا اکنون افتخار این را دارد که خود را به عنوان یکی از فعالان این حوزه در سطح کشور معرفی نماید.