بهای تمام شده

بهای تمام شده پروژه

 
در راستای افزایش کیفیت کنترل مالی پروژه وهمچنین تخمین بودجه دقیق پروژه، تیم متخصص رابین حل این چالش را به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات صنعت در دستور کار خود قرار داد و پس از مطالعه و همـچنین بررسی تجـربیات متخصصین صنعت موفق به تهیه نرم افزار بهای تمام شده پروژه جهت برطرف نمودن مشکلات سیستم ارزش کسب شده گردید. اهم مشـکلات سـیستم ارزش کـسب شده ازجمله عدم  تفکـیک علل انحـراف کـارفرما و پیمانـکار، عـدم اعـلام حـدود خـطر در شاخـص های CPI و SPI، عدم تحلیل هزینه های بالاسری و سود، عدم اعتماد از روش ارزش کسب شده درزمان رکود و تورم اقتصادی، عدم در نظر گرفتن بهره وری نیروی انسانی، متریال، ماشـین آلات و عـدم اعلام انحراف در زمان مناسب،امکان تحلیل مناسب را از مدیر پروژه و همچنین اسپانسر های پروژه سلب می نمود. بدین منظور نرم افزار بهای تمام شده پروژه با قابلیت های زیر توسط تیم رابین تهیه وآماده ارائه به مشتریان خود می باشد.

نرم افزار بهای تمام شده پروژه

ویژگی های نرم افزار بهای تمام شده

 

 •  برآورد و پیشبینی هزینه های بالاسری به صورت آنی

 

 • برآورد و پیشبینی هزینه های تجهیز کارگاه به صورت آنی

 

 • تحلیل هزینه های مستقیم وهم چنین تحلیل علل انحراف وپیش بینی هزینه های مستقیم به صورت آنی

 

 • تحلیل نسبت های مالی شامل (نسبت جاری، نسبت بدهی، نسبت سود به سرمایه، نسبت بازده دارایی)

 

 • ارائه گزارشات تحلیلی شامل وجه گردش مالی، گردش حساب های دریافتنی، گردش حساب پرداختنی، دوره وصول مطالبات، انحراف درآمد پروژه، انحراف هزینه پروژه

 

 • ثبت درس آموخته های پروژه در هر انحراف

 

 • تعیین میزان مسئولیت مالی کارفرما در انحراف قیمت به همراه شناسنامه کلیم

 

 • تعیین میزان دقت برآورد در دفتر فنی به صورت آنی

 

 • تعیین میزان بهره وری نیروهای انسانی، ماشین آلات و متریال به صورت آنی

 

 • تعیین میزان دوباره کاری و اسقاط در حین پروژه

 

 • تحلیل سود پروژه در هر لحظه و تاثیر انحرافات هزینه ای بدست آمده در سود مورد انتظار

 

 • شناسایی و تحلیل عملکرد پروژه توسط پارامتر های اقتصاد مهندسی از قبیل ROR، NPV، B/C

 

 • تحلیل و پیشبینی هزینه ها و درآمد ها در زمان تورمی و رکود

 

 • تحلیل نقطه سر به سر برای فعالیت های پروژه

 

 • حساب سود و زیان و ترازنامه پروژه به صورت آنی