ورود کاربران

مطالب آموزشی

13 اشتباه مهلک مدیران         دانلود

تعیین طرح بهینه جانمایی و بهسازي تجهیزکارگاه مطالعه موردي پروژه اطفاء حریق مجتمع فولاد مبارکه         دانلود

تغییرات PMBOK6       دانلود

جایگاه مدیریت دانش و پوکا یوکه در نت بهره ور فراگیر       دانلود

چهل اصل TRIZ       دانلود

خلاصه کتاب های (معجزه شش سیگما و شش سیگما ناب)       دانلود

عوامل تاخیر        دانلود

فصل چهارم قانون كار: حفاظت فني و بهداشت كار      دانلود

قانون تجارت       دانلود

مدیریت تدارکات       دانلود

مدیریت مهندسی       دانلود

تلفیق هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مدیریت دانش در راهبرد مهندسی ارزش        دانلود